there в испанския речник на Оксфорд

Преводи за there в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

I.there ADV [Am ðɛr, Brit ðɛː, ðə] there, meaning present, is not always translated: they were all there estaban todos. But: she's not there no está ahí.

1.1. there:

ahí esp LatAm
you there! inf
¡oye, ! inf
you there! inf
¡che(, vos)! RíoPl inf

2. there (calling attention to sth, pointing sth out etc):

1. there's → there is

2. there's → there has

Индивидуални преводни двойки

Преводи за there в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

Индивидуални преводни двойки

there в PONS речника

Преводи за there в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за there в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

there Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文