them в испанския речник на Оксфорд

Преводи за them в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

1.1. them:

les Esp
Индивидуални преводни двойки

Преводи за them в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

Индивидуални преводни двойки

them в PONS речника

Преводи за them в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за them в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

them Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文