that в испанския речник на Оксфорд

Преводи за that в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

1. that <pl those>:

2. that in phrases:

3. that [ðæt, ðət] [ðat, ðət] (relative):

no fue a Helen que viste LatAm

1. that:

Индивидуални преводни двойки
¡vale! eso es mucho Esp inf

Преводи за that в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

Индивидуални преводни двойки

that в PONS речника

Преводи за that в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за that в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

that Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文