tell в испанския речник на Оксфорд

Преводи за tell в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

1. tell (inform, reveal):

2. tell (recount, relate):

el poema narra cómoform
el poema relata cómoform

3. tell (instruct, warn):

4.1. tell (ascertain, know):

1.1. tell (reveal):

Преводи за tell в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

Индивидуални преводни двойки
to tell of form

tell в PONS речника

Преводи за tell в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

Преводи за tell в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

tell Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文