talk в испанския речник на Оксфорд

Преводи за talk в Английски»Испански речника

2. talk:

platicar esp AmC Mex
ponerse a platicar AmC Mex
don't talk daft! Brit inf

3.1. talk (have discussion):

talk в PONS речника

Преводи за talk в Английски»Испански речника

talk Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文