supplies в испанския речник на Оксфорд

Преводи за supplies в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

2. supply (stock, store):

1.1. supply (provide, furnish):

1.2. supply retailer/manufacturer:

Преводи за supplies в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

supplies в PONS речника

Преводи за supplies в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

Преводи за supplies в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

supplies Примери от PONS речника (редакционно проверени)

supplies Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

Преводи за supplies в Испански»Английски речника

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文