suggest в испанския речник на Оксфорд

Преводи за suggest в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

1.1. suggest (propose):

to suggest -ing
to suggest -ing
Индивидуални преводни двойки

Преводи за suggest в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

Индивидуални преводни двойки

suggest в PONS речника

Преводи за suggest в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

Преводи за suggest в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

suggest Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文