steady в испанския речник на Оксфорд

Преводи за steady в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

1. steady (not shaky):

2.1. steady (constant):

Преводи за steady в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

Индивидуални преводни двойки
to go steady dated

steady в PONS речника

Преводи за steady в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за steady в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

Индивидуални преводни двойки
fijo (-a)

steady Примери от PONS речника (редакционно проверени)

ready, steady, go! Brit SPORTS
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文