speak в испанския речник на Оксфорд

Преводи за speak в Английски»Испански речника

1.1. speak (say sth):

to speak of sth/sb/-ing

2. speak (make speech):

Индивидуални преводни двойки

speak в PONS речника

Преводи за speak в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за speak в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

speak Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文