some в испанския речник на Оксфорд

Преводи за some в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

1.1. some (unstated number or type):

some + pl n

1.2. some (unstated quantity or type) + uncount n:

2. some (a, one):

some + sing count n

Вижте също: a, A

a [Am eɪ, ə, Brit ə, eɪ] before a vowel or silent ‘h’, an INDEF ART

1. a:

a
Индивидуални преводни двойки
to catch some Zs Am slang
to catch some Zs Am slang
apolillar un poco RíoPl inf

Преводи за some в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

some в PONS речника

Преводи за some в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

2. some (imprecise):

Вижте също: a, A

a [ə, stressed: eɪ] indef art before consonant, an [ən, stressed: æn] before vowel

Индивидуални преводни двойки

Преводи за some в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

some Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文