shower в испанския речник на Оксфорд

Преводи за shower в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

1. shower (in bathroom):

regadera f Mex
to take or Brit have a shower
to take or Brit have a shower
to take or Brit have a shower

2. shower METEO:

Преводи за shower в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

shower в PONS речника

Преводи за shower в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

Преводи за shower в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

shower Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文