short в испанския речник на Оксфорд

Преводи за short в Английски»Испански речника

1. short (of length, height, distance):

2.1. short (brief):

4. short (inadequate, deficient):

1. short (suddenly, abruptly):

2. short (below target, requirement):

Вижте също: sell

1.1. sell goods/house/shares/player/insurance:

2. sell inf (make acceptable):

short в PONS речника

Преводи за short в Английски»Испански речника

short Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文