she'd в испанския речник на Оксфорд

Преводи за she'd в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

1. she'd → she would

2. she'd → she had

Индивидуални преводни двойки

Преводи за she'd в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

she'd в PONS речника

Преводи за she'd в Испански»Английски речника

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文