say в испанския речник на Оксфорд

Преводи за say в Английски»Испански речника

1. say (utter, express in speech):

4.1. say (allege):

5. say (respond to suggestion) inf:

says you! inf
I say! Brit inf, I say! what a lovely dress!
Индивидуални преводни двойки

say в PONS речника

Преводи за say в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

Индивидуални преводни двойки
I can safely say ...

Преводи за say в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

say Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文