said в испанския речник на Оксфорд

Преводи за said в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

Вижте също: say

1. say (utter, express in speech):

4.1. say (allege):

5. say (respond to suggestion) inf:

says you! inf
I say! Brit inf, I say! what a lovely dress!

1. say (utter, express in speech):

4.1. say (allege):

5. say (respond to suggestion) inf:

says you! inf
I say! Brit inf, I say! what a lovely dress!
Индивидуални преводни двойки
he said(sic)

Преводи за said в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

said в PONS речника

Преводи за said в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

Вижте също: say

Индивидуални преводни двойки

Преводи за said в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

said Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文