ruin в испанския речник на Оксфорд

Преводи за ruin в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

1. ruin (destroy):

Индивидуални преводни двойки
hoary ruin liter
vetusto liter

Преводи за ruin в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

Индивидуални преводни двойки

ruin в PONS речника

Преводи за ruin в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

Преводи за ruin в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

Индивидуални преводни двойки

ruin Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文