reading в испанския речник на Оксфорд

Преводи за reading в Английски»Испански речника

2.1. reading U (activity, skill):

reading в PONS речника

Преводи за reading в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

Преводи за reading в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

reading Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文