quiet в испанския речник на Оксфорд

Преводи за quiet в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

1.1. quiet (silent):

Вижте също: quieten down

Преводи за quiet в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

Индивидуални преводни двойки

quiet в PONS речника

Преводи за quiet в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за quiet в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

Индивидуални преводни двойки
callado (-a)
manso (-a)
pachón (-ona)

quiet Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文