provides в испанския речник на Оксфорд

Преводи за provides в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

1. provide (supply):

provide for VERB [Am prəˈvaɪd -, Brit prəˈvʌɪd -] (v + prep + o)

provide against VERB [Am prəˈvaɪd -, Brit prəˈvʌɪd -] (v + prep + o)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за provides в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

provides в PONS речника

Преводи за provides в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за provides в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

Индивидуални преводни двойки

provides Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文