prefer в испанския речник на Оксфорд

Преводи за prefer в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

1. prefer (like better):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за prefer в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

Индивидуални преводни двойки
indiciar AmC Mex Ven
indiciar AmC Mex Ven

prefer в PONS речника

Преводи за prefer в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за prefer в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

Индивидуални преводни двойки

prefer Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文