phone в испанския речник на Оксфорд

Преводи за phone в Английски»Испански речника

II.phone around VERB [Am foʊn -, Brit fəʊn -] (v + prep + o) (call people, places)

phone в PONS речника

Преводи за phone в Английски»Испански речника

phone Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文