paying в испанския речник на Оксфорд

Преводи за paying в Английски»Испански речника

1.1. pay:

abonar form

1.2. pay employee/creditor/tradesperson:

1.1. pay (with money):

salario m form
pay talks Brit

Вижте също: homage, heed, compliment

1. compliment (expression of praise):

paying в PONS речника

Преводи за paying в Английски»Испански речника

paying Примери от PONS речника (редакционно проверени)

inquilino(-a) m (f)
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文