passed в испанския речник на Оксфорд

Преводи за passed в Английски»Испански речника

1. pass (move, travel):

Вижте също: pass away

1. pass on (transmit):

pegar inf

2. pass on → pass away

Вижте също: pass away

passed в PONS речника

Преводи за passed в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

Преводи за passed в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

passed Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文