owing в испанския речник на Оксфорд

Преводи за owing в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

1.1. owe (financially):

adeudar form
Индивидуални преводни двойки

Преводи за owing в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

Индивидуални преводни двойки

owing в PONS речника

Преводи за owing в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

Преводи за owing в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

owing Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文