organization в испанския речник на Оксфорд

Преводи за organization в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

organization [Am ˌɔrɡənəˈzeɪʃ(ə)n, Brit ɔːɡ(ə)nʌɪˈzeɪʃ(ə)n] NOUN

Преводи за organization в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

Индивидуални преводни двойки

organization в PONS речника

Преводи за organization в Английски»Испански речника

Индивидуални преводни двойки

organization Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文