one в испанския речник на Оксфорд

Преводи за one в Английски»Испански речника

1.2. one (elliptical use):

2. one in phrases:

2.1. one (single):

1. one (thing):

2. one (person):

the Evil One liter
el Maligno liter
oh, you are a one! Brit inf

Вижте също: four

one-dimensional [ˌwəndəˈmɛn(t)ʃ(ə)n(ə)l, ˌwəndaɪˈmɛn(t)ʃ(ə)n(ə)l] ADJ

one в PONS речника

Преводи за one в Английски»Испански речника

Вижте също: nobody

one Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文