oh в испанския речник на Оксфорд

Преводи за oh в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

oh, it's you, John, I thought

OH → Ohio

righto, right-oh [Am ˌraɪˈdoʊ, Brit ˈrʌɪtəʊ, rʌɪtˈəʊ] INTERJ Brit inf

Индивидуални преводни двойки
as interj oh, super!
as interj oh, super!
as interj oh, super!

Преводи за oh в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

Индивидуални преводни двойки
oh, boy! Am inf

oh в PONS речника

Преводи за oh в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

Индивидуални преводни двойки
(oh) boy!

Преводи за oh в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

oh Примери от PONS речника (редакционно проверени)

(oh) boy!
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文