much в испанския речник на Оксфорд

Преводи за much в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

1. much in neg, interrog sentences:

2. much in affirm sentences:

1. much in neg, interrog sentences:

2. much in affirm sentences:

1.1. much (to large extent):

2. much before adj or adv:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за much в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

much в PONS речника

Преводи за much в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за much в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

Индивидуални преводни двойки
cuánto (-a)

much Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文