may в испанския речник на Оксфорд

Преводи за may в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

1.1. may (asking, granting permission):

2.1. may (indicating probability) El grado de probabilidad que indica may es mayor que el que expresan might o could :

de repente no nos vio RíoPl Perú

Вижте също: might2, might1

3.1. might (indicating possibility) La posibilidad que indica might es más remota que la que expresan may o could :

Вижте също: January

Преводи за may в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

may в PONS речника

Преводи за may в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

Вижте също: April

Индивидуални преводни двойки

Преводи за may в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

may Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文