market в испанския речник на Оксфорд

Преводи за market в Английски»Испански речника

2.1. market (trading activity):

market в PONS речника

Преводи за market в Английски»Испански речника

market Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文