lot в испанския речник на Оксфорд

Преводи за lot в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

1.1. lot (large number, quantity) no pl:

a (fat) lot of good that'll do! inf, iron

4.2. lot Am → parking lot

Вижте също: parking lot

Индивидуални преводни двойки

Преводи за lot в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

lot в PONS речника

Преводи за lot в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за lot в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

lot Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文