letter в испанския речник на Оксфорд

Преводи за letter в Английски»Испански речника

1. letter (written message):

letter в PONS речника

Преводи за letter в Английски»Испански речника

letter Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文