left в испанския речник на Оксфорд

Преводи за left в Английски»Испански речника

Вижте също: leave2, leave1

1. leave U or C (authorized absence):

licencia f esp LatAm
leave MILIT
leave MILIT

1.1. leave (go away from):

may I leave the room? euph

4.1. leave (allow, cause to remain):

6.2. leave (not disturb or interfere):

7.1. leave (entrust):

1.1. left (left side):

left turn/look:

left, right! left, right! MILIT

left-winger [Am ˈlɛft ˈˌwɪŋər, ˈlɛf(t)ˈˌwɪŋər, Brit ˌlɛftˈwɪŋə] NOUN

left в PONS речника

Преводи за left в Английски»Испански речника

Вижте също: leave2, leave1

left Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文