lawyer в испанския речник на Оксфорд

Преводи за lawyer в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

Преводи за lawyer в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

Индивидуални преводни двойки

lawyer в PONS речника

Преводи за lawyer в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

Преводи за lawyer в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

Индивидуални преводни двойки
letrado (-a)
abogado (-a)

lawyer Примери от PONS речника (редакционно проверени)

abogado(-a) m (f) penalista
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文