know в испанския речник на Оксфорд

Преводи за know в Английски»Испански речника

1.1. know (have knowledge of, be aware of):

how was I to know that … ?

2.1. know (be acquainted with):

I know!
I know!

know в PONS речника

Преводи за know в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

1. know (have information):

do you know ...?

2. know (be acquainted with):

1. know (be informed):

(well) what do you know! Am iron
Индивидуални преводни двойки

Преводи за know в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

Индивидуални преводни двойки

know Примери от PONS речника (редакционно проверени)

who is it? — I don't know
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文