jump в испанския речник на Оксфорд

Преводи за jump в Английски»Испански речника

1.1. jump (leap):

1.2. jump (move quickly):

1.1. jump (leap over):

saltar (al) lazo Col

1.1. jump (leap):

jump в PONS речника

Преводи за jump в Английски»Испански речника

jump Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文