judged в испанския речник на Оксфорд

Преводи за judged в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

well-judged <pred well judged> [Am ˌwɛlˈdʒədʒd, Brit wɛlˈdʒʌdʒd] ADJ

Преводи за judged в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

Индивидуални преводни двойки
line judge Brit

judged в PONS речника

Преводи за judged в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

Индивидуални преводни двойки
justo, -a

Преводи за judged в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

Индивидуални преводни двойки

judged Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文