job в испанския речник на Оксфорд

Преводи за job в Английски»Испански речника

1.1. job (occupation, post):

jobs for the boys Brit inf
jobs for the boys Brit inf
jobs for the boys Brit inf

2.1. job (task, piece of work):

a repair job MOTOR
a good job inf
to be just the job! Brit inf
to be just the job! Brit inf
to do a job on sth/sb slang
to do a job on sth/sb slang

job в PONS речника

Преводи за job в Английски»Испански речника

job Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文