he в испанския речник на Оксфорд

Преводи за he в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

he Although él is given as the main translation of he, it is in practice used only for emphasis, or to avoid ambiguity: he went to the theater fue al teatro she went to the theater, he went to the cinema ella fue al teatro y él fue al cine he did it él lo hizo.:

1. he's → he is

2. he's → he has

Индивидуални преводни двойки
es un tío legal Esp inf
le va la marcha Esp inf
le gusta el carrete Chil inf

Преводи за he в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

he в PONS речника

Преводи за he в Английски»Испански речника

Вижте също: have, be

1. be + n/adj permanent state, quality, identity:

Индивидуални преводни двойки

he Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文