hasn't в испанския речник на Оксфорд

Преводи за hasn't в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

hasn't → has not

Индивидуални преводни двойки

Преводи за hasn't в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

Индивидуални преводни двойки

hasn't в PONS речника

Преводи за hasn't в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

Вижте също: have

Индивидуални преводни двойки

Преводи за hasn't в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

hasn't Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文