great в испанския речник на Оксфорд

Преводи за great в Английски»Испански речника

1.2. great number/quantity:

great attr sing

2.3. great (genuine, real) friend/rival:

great attr sing
you're a great help! inf, iron

3. great (excellent) inf:

as interj (that's) great!
as interj (that's) great!
as interj (that's) great!

great-grandparent [Am ɡreɪtˈɡræn(d)ˌpɛrənt, Brit ɡreɪtˈɡranpɛːrənt] NOUN

great-grandmother [Am ɡreɪtˈɡræn(d)ˌməðər, Brit ɡreɪtˈɡranmʌðə] NOUN

great-grandfather [Am ɡreɪtˈɡræn(d)ˌfɑðər, Brit ɡreɪtˈɡranfɑːðə] NOUN

great в PONS речника

Преводи за great в Английски»Испански речника

1. great (very big):

3. great (wonderful):

great Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文