four в испанския речник на Оксфорд

Преводи за four в Английски»Испански речника

four-color, four-colour Brit [ˈfɔːrˌkʌlər, ˈfɔːˌkʌlə(r)] ADJ attr

four в PONS речника

Преводи за four в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

Вижте също: eight

Преводи за four в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

four Примери от PONS речника (редакционно проверени)

four Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

Преводи за four в Испански»Английски речника

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文