for в испанския речник на Оксфорд

Преводи за for в Английски»Испански речника

1.1. for (intended for):

2. for (indicating purpose):

5. for (giving reason):

8.2. for with infinitive clause:

9.1. for (indicating duration):

for в PONS речника

Преводи за for в Английски»Испански речника

3. for (intention, purpose):

for Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Q for Queenie Brit, Q for Queen Am
D for David Brit, D for dog Am
M for Mary Brit, M for Mike Am
O for Oliver Brit, O for Oboe Am
T for Tommy Brit, T for Tare Am
Y for Yellow Brit, Y for Yoke Am
F for Frederick Brit, F for Fox Am
L for Lucy Brit, L for Love Am
B for Benjamin Brit, B for Baker Am
J for Jack Brit, J for Jig Am

for Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

Преводи за for в Испански»Английски речника

Индивидуални преводни двойки
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文