find в испанския речник на Оксфорд

Преводи за find в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

1. find (sth lost or hidden):

2. find (come across, come upon):

3.1. find (ascertain, discover):

4. find (experience as):

5.1. find (obtain, acquire):

1. find out:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за find в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

Индивидуални преводни двойки

find в PONS речника

Преводи за find в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

2. find (locate):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за find в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

find Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文