few в испанския речник на Оксфорд

Преводи за few в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

1. few (not many):

1. few (not many):

Phrases:

he's had a few (too many) inf
Индивидуални преводни двойки

Преводи за few в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

few в PONS речника

Преводи за few в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

1. few (small number):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за few в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

few Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文