fallen в испанския речник на Оксфорд

Преводи за fallen в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

Вижте също: fall

1.1. fall (tumble):

1.2. fall (from height):

2. fall (decrease):

4.1. fall (pass into specified state):

1.1. fall (tumble):

1.2. fall (from height):

2. fall (decrease):

4.1. fall (pass into specified state):

Вижте също: victim, prey

Преводи за fallen в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

fallen в PONS речника

Преводи за fallen в Английски»Испански речника

1. fall (drop down):

fallen Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文