even в испанския речник на Оксфорд

Преводи за even в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

2. even in phrases:

he's only 12yes, but even so

2. even (equal):

estamos a mano LatAm

I.even out VERB [Am ˈivən -, Brit ˈiːv(ə)n -] (v + o + adv, v + adv + o) (cancel out)

II.even out VERB [Am ˈivən -, Brit ˈiːv(ə)n -] (v + adv) (cancel out)

I.even up VERB [Am ˈivən -, Brit ˈiːv(ə)n -] (v + o + adv, v + adv + o) (balance)

Преводи за even в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

even в PONS речника

Преводи за even в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за even в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

Индивидуални преводни двойки

even Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文