enjoy в испанския речник на Оксфорд

Преводи за enjoy в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

1. enjoy (like):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за enjoy в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

Индивидуални преводни двойки
to enjoy -ing
to enjoy -ing
to enjoy prov o liter

enjoy в PONS речника

Преводи за enjoy в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за enjoy в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

Индивидуални преводни двойки

enjoy Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文