didn't в испанския речник на Оксфорд

Преводи за didn't в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

didn't → did not

Индивидуални преводни двойки

Преводи за didn't в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

didn't в PONS речника

Преводи за didn't в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

Вижте също: do

1. do (carry out):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за didn't в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

didn't Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文