desire в испанския речник на Оксфорд

Преводи за desire в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

1. desire C (wish):

anhelo m liter
Индивидуални преводни двойки

Преводи за desire в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

desire в PONS речника

Преводи за desire в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за desire в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

desire Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文